1b

KV: Sandra Fischer
        Margit Scharerweger

Foto: Markus Hohensinn